Điểm chuẩn Học viện Hải quân năm 2009-2011

Điểm chuẩn Học viện Hải quân năm 2009-2011:

hoc-vien-hai-quan

Học viện Hải quân

Năm 2009:

Học viện Hải quân

A

 

- Miền Bắc

16.0

- Miền Nam

15.0

Năm 2010:

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

15,5

- Miền Nam

A

13,5

Năm 2011:

 Học Viện Hải Quân

A

 

+Miền Bắc

15,5

+Miền Nam

13,0

Học viện Hải Quân

Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Điện thoại: 069754636 – 058.3881425 

Leave a Reply