Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2012

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2012

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố điểm trúng tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012. Theo đó, các ngành hệ đóng học phí như các trường công lập đều ở mức 20,5 điểm, trong khi đó hệ tự túc học phí thấp nhất từ 14 điểm trở lên.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cơ sở phía Bắc – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH):

Trình độ/Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập
(Khối thi A, A1, D1)
Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo
Khối A, A1 Khối D1
Đại học - Điện tử, truyền thông D520207 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên  
- Điện, điện tử D510301 20,5 trở lên Từ 16,0 trở lên  
- Công nghệ thông tin D480201 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên  
- Công nghệ đa phương tiện D480203 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên
- Quản trị kinh doanh D340101 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên
- Kế toán D340301 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên
Cao đẳng - Điện tử truyền thông C510302   Từ 11,0 trở lên  
- Công nghệ thông tin C480201 Từ 11,0 trở lên
- Quản trị kinh doanh C340101 Từ 11,0 trở lên Từ 11,0 trở lên
- Kế toán C340301 Từ 11,0 trở lên Từ 11,0 trở lên

Cơ sở phía Nam – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS):

Trình độ/Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập
(Khối thi A, A1, D1)
Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo
Khối A, A1 Khối D1
Đại học - Điện tử, truyền thông D520207 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên  
- Điện, điện tử D510301 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên
- Công nghệ thông tin D480201 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên
- Quản trị kinh doanh D340101 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên Từ 14,0 trở lên
- Kế toán D340301 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên Từ 14,0 trở lên
Cao đẳng - Điện tử truyền thông C510302   Từ 10,0 trở lên  
- Công nghệ thông tin C480201 Từ 10,0 trở lên
- Quản trị kinh doanh C340101 Từ 10,0 trở lên Từ 10,5 trở lên
- Kế toán C340301 Từ 10,0 trở lên Từ 10,5 trở lên

Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa) điểm.

Leave a Reply