Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2012

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2012

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Mã trường: CSH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ cảnh sát A 24 Thí sinh Nam
2 Nghiệp vụ cảnh sát A 23 Thí sinh Nữ
3 Nghiệp vụ cảnh sát C 22 Thí sinh Nam
4 Nghiệp vụ cảnh sát C 24 Thí sinh Nữ
5 Nghiệp vụ cảnh sát D1 21.5 Thí sinh Nam
6 Nghiệp vụ cảnh sát D1 24 Thí sinh Nữ
7 Ngôn ngữ Anh D1 21 Thí sinh Nam
8 Ngôn ngữ Anh D1 34.5 Thí sinh Nữ
9 Ngôn ngữ Anh D1 27.5 Thí sinh Nam

Leave a Reply