Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2009-2011

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2009-2011:

hoc-vien-canh-sat-nhan-dan

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Năm 2009:

Các ngành đào tạo Khối thi Điểm chuẩn 2008 Điểm chuẩn 2009
Nghiệp vụ cảnh sát

- Nam

- Nữ

A

24,5

23,0

 

24,5
23,5

Nghiệp vụ cảnh sát

- Nam

- Nữ

C

19,0

22,0

 

21,5

24,5

Nghiệp vụ cảnh sát

- Nam

- Nữ

D1

18,0

23,0

 

19,5

23,0

Ngành Tiếng Anh

- Nam

- Nữ

D1

15,0

15,0

 

21,0

26,5

Năm 2010:

ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

- Nghiệp vụ Cảnh sát

A
C
D1

23
21,5
20,5

- Cử nhân tiếng Anh

D1

22,5

Năm 2011:

Đào tạo nghiệp vụ Cảnh sát: Khối A: 23,0 điểm, khối C: 21,5 điểm, khối D1: 20,5 điểm.

Đào tạo ngôn ngữ Anh: Phía Bắc: 25,0 điểm, phía Nam: 22,0 điểm.

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: 04.38385246

Leave a Reply