Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông (KV phía Bắc) 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org - Học viện Bưu chính Viễn thông (KV phía Bắc) mã trường BVH đã công bố điểm chuẩn 2013. Năm nay, trường không hề “hạ nhiệt” điểm chuẩn của trường tăng so với năm 2012 từ 1  đến 2 điểm.

diem-chuan-hoc-vien-buu-chinh-vien-thong-kv-phia-bac

Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 23 Điểm chuẩn dự kiến
2 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 19 Điểm chuẩn dự kiến
3 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 22.5 Điểm chuẩn dự kiến
4 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 20.5 Điểm chuẩn dự kiến

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Diemchuan.org

Leave a Reply