Điểm chuẩn Học viện Biên Phòng năm 2009-2011

Điểm chuẩn Học viện Biên Phòng sự năm 2009-2011:

hoc-vien-bien-phong

Học viện Biên Phòng

Năm 2009:

Tên trường/ Ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2009

Học viện Biên phòng

C

- Miền Bắc

24,5

- Miền Nam

22,5

Năm 2010: 

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

C

21,5

- Miền Nam

C

18,5

Năm 2011:

 

Học Viện Biên Phòng

C

 

+Miền Bắc

18,0

+Miền Nam

16,5

Học viện Biên phòng

Phường Sơn Lộc, TP Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: 04.33830531 069.596135

Leave a Reply