Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2012

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2012

Học viện An ninh Nhân dân

Học viện An ninh Nhân dân

Mã trường: ANH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ an ninh A 21.5 Thí sinh Nam
2 Nghiệp vụ an ninh A 22.5 Thí sinh Nữ
3 Công nghệ thông tin A 20.5 Thí sinh Nam
4 Công nghệ thông tin A 19.5 Thí sinh Nữ
5 Luật A 19 Thí sinh Nam
6 Luật A 22.5 Thí sinh Nữ
7 Nghiệp vụ an ninh C 21.5 Thí sinh Nam
8 Nghiệp vụ an ninh C 23.5 Thí sinh Nữ
9 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C 17.5 Thí sinh Nam
10 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C 22 Thí sinh Nữ
11 Luật C 19.5 Thí sinh Nam
12 Luật C 24.5 Thí sinh Nữ
13 Ngôn ngữ Anh D1 27 Thí sinh Nam
14 Ngôn ngữ Anh D1 31.5 Thí sinh Nữ
15 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 21 Thí sinh Nam
16 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 31.5 Thí sinh Nữ
17 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D1 17.5 Thí sinh Nam
18 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D1 19.5 Thí sinh Nữ
19 Luật D1 18 Thí sinh Nam
20 Luật D1 21.5 Thí sinh Nữ

Leave a Reply