Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2009-2011

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2009-2011:

hoc-vien-an-ninh-nhan-dan

Học viện An ninh Nhân dân

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

An ninh điều tra

501

 

- Nam

A

22,0

- Nữ

A

24,0

- Nam

C

21,0

- Nữ

C

24,5

- Nam

D1

19,0

- Nữ

D1

19,5

Tin học

101

 

- Nam

A

19,5

- Nữ

A

20,5

Tiếng Anh

701

 

- Nam

D1

17,5

- Nữ

D1

24,0

Tiếng Trung

704

 

- Nam

D1

17,5

- Nữ

D1

26,5

Năm 2010:

Mã trường: ANH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nam (An ninh điều tra tội phạm) A 20.5
2 Nam (An ninh điều tra tội phạm). C 24.5
3 .Nam (An ninh điều tra tội phạm). D1 26.5

Năm 2011:

Ngành nghiệp vụ An ninh: Khối A: 19,5 điểm; khối C: 18,5 điểm; khối D1: 17,5 điểm.

- Ngành Công nghệ thông tin: 19,0 điểm.

- Ngành ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh nhân hệ số 2): 19,5 điểm.

- Ngành Xây dựng Đảng và Xây dựng lực lượng CAND: Khối C: 19,5 điểm, khối D1: 19,0 điểm.

Học viện An ninh Nhân dân

Km9,đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 069.45541

Leave a Reply