Điểm chuẩn ĐH Thái Nguyên – ĐH Học Kinh Tế – Quản Trị Kinh Doanh 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org - ĐH Thái Nguyên – ĐH Học Kinh Tế – Quản Trị Kinh Doanh mã trường DTE chính thức đưa ra điểm chuẩn năm 2013

dh-kinh-te-va-khoa-quan-tri-kinh-doanh

Mã trường: DTE
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán:Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp A 15
2 D310101 Kinh tế:Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương Mại Quốc tế A,A1 13
3 D340101 Quản trị Kinh doanh:Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại A,A1 13
4 D340115 Marketing:Quản trị Marketing A,A1 13
5 D340103 Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành:Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn A,A1 13
6 D340201 Tài chính – Ngân hàng:Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng A,A1 13
7 D380107 Luật kinh tế A,A1 13
8 D340301 Kế toán:Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp A1 13
9 D310101 Kinh tế:Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương Mại Quốc tế D1 13.5
10 D340101 Quản trị Kinh doanh:Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại D1 13.5
11 D340115 Marketing:Quản trị Marketing D1 13.5
12 D340103 Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành:Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn D1 13.5
13 D340301 Kế toán:Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp D1 13.5
14 D340201 Tài chính – Ngân hàng:Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng D1 13.5
15 D380107 Luật kinh tế D1 13.5

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Leave a Reply