Điểm chuẩn ĐH Huế – ĐH Ngoại Ngữ Huế 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org – Hôm nay Đại học Ngoại ngữ huế chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013.

Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Nhật với 20.5 điểm

diem-chuan-2013-dai-hoc-ngoai-ngu-dh-hue_1

Mã trường: DHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220212 Quốc tế học D1 13.5
2 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1 20.5
3 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1 13.5
4 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 13.5
5 D220202 Ngôn ngữ Nga D1 13.5
6 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 19.5
7 D220113 Việt Nam học D1 13.5
8 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1 21
9 D140233 Sư phạm tiếng Pháp D1 13.5
10 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D1 13.5
11 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 14.5
12 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D2 14.5
13 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D2 13.5
14 D220202 Ngôn ngữ Nga D2 13.5
15 D220113 Việt Nam học D2 13.5
16 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D2 13.5
17 D220209 Ngôn ngữ Nhật D2 20.5
18 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D3 14.5
19 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D3 13.5
20 D220202 Ngôn ngữ Nga D3 13.5
21 D220203 Ngôn ngữ Pháp D3 13.5
22 D220113 Việt Nam học D3 13.5
23 D140233 Sư phạm tiếng Pháp D3 13.5
24 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D3 13.5
25 D220209 Ngôn ngữ Nhật D3 20.5
26 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D4 14.5
27 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D4 13.5
28 D220202 Ngôn ngữ Nga D4 13.5
29 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D4 13.5
30 D220113 Việt Nam học D4 13.5
31 D220209 Ngôn ngữ Nhật D4 20.5
32 D220209 Ngôn ngữ Nhật D6 20.5

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Leave a Reply