Điểm chuẩn Đại học Y Thái Bình năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Y Thái Bình năm 2009-2011:

dai-hoc-y-thai-binh

Đại học Y Thái Bình

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Bác sĩ đa khoa

301

B

25,5

24,0

Bác sĩ Y học cổ truyền

302

B

24,0

18,0

Dược sĩ

303

A

21,0

24,0

Bác sĩ Y học dự phòng

304

B

23,0

19,0

Điều dưỡng

305

B

23,5

19,5

Năm 2010:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2010

Hệ Đại học
Bác sĩ đa khoa

301

B

22.5

Bác sĩ Y học cổ truyền

302

B

19.0

Dược sĩ

303

A

20.5

Bác sĩ Y học dự phòng

304

B

17.5

Điều dưỡng

305

B

17.0

Năm 2011:

Ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

   Dược học

A

22,5

   Bác sĩ đa khoa

B

24

   Bác sĩ y học cổ truyền

B

20

   Bác sĩ y học dự phòng

B

19,5

   Điều dưỡng

B

19,5

Trường Đại học Y Thái Bình

373 đường Lí Bôn, TP.Thái Bình;
ĐT: 0363.838545 (xin số 105 hoặc113)

Leave a Reply