Điểm chuẩn Đại học Y khoa Vinh năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Vinh năm 2012

Đại học Y khoa Vinh

Đại học Y khoa Vinh

Trường ĐH Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2012 – 2013 như sau:

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH KHỐI ĐIỂM CHUẨN
 Hệ đại học
1 D720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) B 20.5
2 D720501 Cử nhân Điều dưỡng B 17.0
 Hệ cao đẳng
3 C720501 Cao đẳng Điều dưỡng B 11.5
4 C720502 Cao đẳng Hộ sinh B 11.0
5 C720332 Cao đẳng Xét nghiệm Y học B 12.0
6 C720330 Cao đẳng Kỹ thuật Y học B 11.0
7 C900107 Cao đẳng Dược A 12.5

Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.

Leave a Reply