Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2009-2011:

Năm 2009:

Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn 2009
Bác sĩ đa khoa hệ chính quy (học 6 năm) 301 B  
- 180 chỉ tiêu ngân sách nhà nước     23,5
- 200 chỉ tiêu ngoài ngân sách     21,0 đến 23,0

Năm 2010:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2010

Bác sĩ đa khoa (học 6 năm)

301

B

 
- Ngân sách nhà nước    

22,0

- Ngoài ngân sách    

19,5

Điều dưỡng

305

 

15,0

Năm 2011:

Ngành Bác sĩ đa khoa:

Nhóm Đối tượng

KV3

KV2

KV2 – NT

KV1

Tổng cộng

III

22

21,5

21

20,5

II

21

20,5

20

19,5

I

20

19,5

19

18,5

Tổng cộng

437

Ngành Cử nhân Điều dưỡng:

Nhóm Đối tượng

KV3

KV2

KV2 -NT

KV1

Tổng cộng

III

18

17,5

17

16,5

II

17

16,5

16

15,5

I

16

15,5

15

14,5

Tổng cộng

82

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

86/2 Thành Thái, Quận 10 Tp.HCM,
ĐT: 08.38650021 – 08.38626185.
Fax: 08.38650025

Leave a Reply