Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ năm 2012

ĐH Y Dược Cần Thơ chính thức công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2012. Qua đó, điểm trúng tuyển dao động từ 13 đến 23,5 điểm.

Đại học Y dược Cần Thơ

Đại học Y dược Cần Thơ

Dưới đây là điểm trúng tuyển cụ thể cho các ngành:

Điểm trúng tuyển cho từng nhóm đối tượng, theo từng khu vực của từng ngành học là điểm tổng số của 3 môn thi, không có môn nào bị điểm không (0,0), quy định tại bảng điểm chuẩn.

Điểm chuẩn Đại học Y dược

Leave a Reply