Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2012

Diemchuan.org – Sáng nay 8/8 trường Đại học Xây dựng đã công bố điểm chuẩn ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố điểm sàn. Điểm chuẩn của trường năm nay ngoài ngành Quy hoạch lấy 16,5 điểm thấp hơn năm ngoái 0,5 điểm còn lại các ngành khác vẫn giữ nguyên mức điểm.

Đại học Xây dựng

Đại học Xây dựng

Điểm chuẩn của trường cụ thể như sau:

Mã trường: XDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quy hoạch 16.5
2 Toàn khối A 18
3 Toàn khối A1 17
4 Toàn khối V 24.5

Leave a Reply