Điểm chuẩn Đại học Võ Trường Toản năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Võ Trường Toản năm 2009-2011:

dai-hoc-vo-truong-toan

Đại học Võ Trường Toản

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn và xét NV2 – 2009

Hệ Đại học
Quản trị kinh doanh

401

A, D1

13,0

Kế toán

402

A, D1

13,0

Tài chính ngân hàng

403

A, D1

13,0

Quản trị du lịch

404

A, D1

13,0

Kinh tế đối ngoại

405

A, D1

13,0

Công nghệ thông tin

119

A, D1

13,0

Ngữ văn

601

C

14,0

Tiếng Anh

702

D1

13,0

Hệ Cao đẳng
Kế toán

C65

A,D1

10,0

Tài chính ngân hàng

C66

A, D1

10,0

Công nghệ thông tin

C67

A, D1

10,0

Năm 2010:

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Điểm xét NV2

- Quản trị kinh doanh

401

A,D1

13

13

- Kế toán

402

A,D1

13

13

- Tài chính – Ngân hàng

403

A,D1

13

13

- Quản trị du lịch

404

A,D1

13

13

- Kinh tế đối ngoại

405

A,D1

13

13

- Công nghệ thông tin

119

A,D1

13

13

- Ngữ văn

601

C

14

14

- Tiếng Anh

702

D1

12

12

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Kế toán

C65

A,D1

10

10

- Tài chính – Ngân hàng

C66

A,D1

10

10

- Công nghệ thông tin

C67

A,D1

10

10

Năm 2011: 

Điểm trúng tuyển NV 1

- Các ngành ĐH:  Văn học (ngữ văn): 14 điểm; Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và  lữ hành, Kinh doanh quốc tế (ngoại thương), CN thông tin, ngôn ngữ Anh (Anh văn): 13 điểm.

- Các ngành CĐ: CN thông tin, kế toán, tài chính-ngân hàng: 10 điểm.

Xét tuyển và chỉ tiêu NV2.

- Các ngành ĐH: quản trị kinh doanh (A, D1-13: 150), kế toán (A, D1-13: 150), tài chính-ngân hàng (A, D1-13: 250), quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A, D1-13: 100), kinh tế quốc tế (ngoại thương: A, D1-13: 150), CN thông tin (A, D1-13: 150), văn học (ngữ văn: C-14: 150), ngôn ngữ Anh (Anh văn: D1-13: 100), dược sĩ đại học (A, B: 150 CT, điểm chuẩn sẽ thông báo sau).

- Các ngành CĐ: CN thông tin (A, D1-10: 200), kế toán (A, D1-10: 250), tài chính-ngân hàng (A, D1-10: 350).

Trường Đại học Võ Trường Toản

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Điện thoại: (0711) 3953 222 – (0711) 3953 666 -• Fax: (0711) 3953 200

Leave a Reply