Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan lục quân 1) năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan lục quân 1) năm 2009-2011:

dai-hoc-tran-quoc-tuan

Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan lục quân 1)

Năm 2009:

Tên trường/ Ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2009

Trường Sĩ quan Lục quân I

A

- Nam miền Bắc

20,5

Năm 2010: 

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Nam miền Bắc

A

 15,0

Năm 2011:

 Trường Sỹ Quan Lục Quân I

 

+Miền Bắc

17,0

+Miền Nam

17,0

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1)

Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 069.598129 – 04.33686218

Leave a Reply