Điểm chuẩn Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich) năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich) năm 2009-2011:

dai-hoc-tran-dai-nghia

Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich)

Năm 2009:

Trường Kỹ thuật VinhemPich

A

 

Nam thanh niên Quân khu 7

23.5

Nam thanh niên Quân khu 9

20.5

Nam thanh niên Quân khu 5

22.5

Nam thanh niên Quân khu khác

22.5

Quân nhân Quân khu 7

15.5

Quân nhân Quân khu 9

15.0

Quân nhân Quân khu 5

15.5

Quân nhân Quân khu khác

15.5

Năm 2010:

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

Nam thanh niên Quân khu 7

A

22,5

Nam thanh niên Quân khu 9

21,5

Nam thanh niên Quân khu 5

22,5

Nam thanh niên Quân khu khác

22,0

Quân nhân Quân khu 7

17,0

Quân nhân Quân khu 9

17,0

Quân nhân Quân khu 5

16,0

Quân nhân Quân khu khác

17,0

Năm 2011:

Trường Sỹ Quan kỹ thuật Quân sự

 A

 

+ Quân khu 5

13,0

+ Quân khu 7

13,0

+ Quân khu 9

13,0

+ Đơn vị khác

13,0

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich)

189 Nguyễn Oanh, P.10, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.
ĐT: 0838941336; 069651263

Leave a Reply