Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org - Đại học Tôn Đức Thắng  đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2013. Mời các bạn đọc xem ở bảng dưới đây

dh-ton-duc-thang

Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520301 Kỹ thuật hóa học A 14
2 D420201 Công nghệ sinh học A 14
3 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 15
4 D850201 Bảo hộ lao động A, B 14
5 D460201 Thống kê A,A1 14
6 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A,A1 14
7 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 14
8 D520216 Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá A,A1 14
9 D580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông A,A1 14
10 D480101 Khoa học máy tính A,A1 15
11 D460112 Toán ứng dụng A,A1 14
12 C510102 Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng A,A1 11
13 C510302 Công nghệ KT Điện tử -  Truyền thông A,A1 11
14 C510301 Công  nghệ Kỹ thuật  Điện-Điện tử A,A1 11
15 D340408 Quan hệ lao động A,A1,D1 14
16 D310301 Xã hội học A,A1,D1 14
17 D220113 Việt Nam học A,A1,D1 14
18 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 16
19 D340101 QTKD chuyên ngành KD quốc tế A,A1,D1 16
20 D340101 QTKD chuyên ngành QT khách sạn A,A1,D1 16
21 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 11
22 C340301 Kế toán A,A1,D1 11
23 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 11
24 D340301 Kế toán A,A1,D1 15
25 D340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 15
26 C340201 Tài chính ngân hàng A,A1,D1 11
27 D580105 Qui hoạch vùng & đô thị A,A1,V 14
28 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường chuyên ngành Cấp thoát nước & môi trường nước A,B 14
29 D440301 Khoa học môi trường A,B 16
30 D520301 Kỹ thuật hóa học B 16
31 D420201 Công nghệ sinh học B 16
32 D310301 Xã hội học C 15
33 D220113 Việt Nam học C 15
34 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 17
35 D480101 Khoa học máy tính D1 16
36 C220201 Tiếng Anh D1 11
37 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,D4 14
38 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,D4 15
39 D210405 Thiết kế nội thất H 17 môn năng khiếu >=5
40 D210402 Thiết kế công nghiệp H 16 môn năng khiếu >=5
41 D210403 Thiết kế đồ họa H 16 môn năng khiếu >=5
42 D210404 Thiết kế thời trang H 16 môn năng khiếu >=5
43 D220343 Quản lý thể dục thể thao T 17 Năng khiếu x2

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Leave a Reply