Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org - Đại học Thương Mại mã trường TMA đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2013. Điểm chuẩn của trường năm nay không biến động nhiều so với năm trước

dai-hoc-thuong-mai

Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế thương mại 19.5
2 D340301 Kế toán doanh nghiệp 22.5
3 D340101 Quản trị doanh nghiệp thương mại 20
4 D340101 Quản trị kinh doanh tổng hợp 20.5
5 D340101 Quản trị thương mại điện tử 19.5
6 D340101 Tiếng Pháp thương mại 19.5
7 D340115 Marketing thương mại 21.5
8 D340115 Quản trị thương hiệu 19.5
9 D340404 Quản trị nhân lực thương mại 19.5
10 D340120 Thương mại quốc tế 20.5
11 D220201 Tiếng Anh thương mại 22 Điểm tiếng Anh hệ số 2
12 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.5
13 D340107 Quản trị khách sạn 18.5
14 D380107 Luật thương mại 18.5
15 D340405 Quản trị hệ thống thông tin 19.5
16 D340201 Tài chính-Ngân hàng thương mại 20

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Leave a Reply