Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Marketing năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Marketing năm 2012

diemchuan.org - Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 của Trường Đại học Tài chính – Marketing như sau:

Đại học Tài chính - Marketing

Đại học Tài chính – Marketing

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn

trúng tuyển nguyện vọng 1

Bậc

Đại học

Bậc Cao đẳng Bậc Đại học Bậc Cao đẳng
Khối
A
Khối D1 Khối A Khối D1
1. Quản trị kinh doanh D340101 C340101 16,5 18,5 11,0 11,0
2. Quản trị khách sạn D340107 C340107 16,0 17,5 11,0 11,0
3. Bất động sản D340116 - 16,0 16,0 - -
4. Kinh doanh quốc tế D340120 - 16,0 19,0 - -
5. Marketing D340115 C340115 18,0 19,0 13,0 13,0
6. Tài chính–Ngân hàng D340201 C340201 16,0 17,0 13,0 13,0
7. Kế toán D340301 C340301 18,0 18,5 11,5 11,5
8. Hệ thống thông tin quản lý D340405 C340405 16,0 16,0 11,0 11,0
9. Ngôn ngữ Anh D220201 - - 19,0 - -
  Tiếng Anh - C220201 - - - 11,0

Điểm chuẩn trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học trực tiếp cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ tục nhập học ngày 30 – 31/08/2012 và 01/09/2012.

Leave a Reply