Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2009-2011:

dai-hoc-su-pham-the-duc-the-thao-tp-hcm

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Giáo dục thể chất (Hệ ĐH)

101

T

22,5

20,0

Giáo dục thể chất (Hệ CĐ)

C65

T

19,5

16,5

Năm 2010:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

Giáo dục thể chất (Hệ ĐH)

101

T

19,0

 

Giáo dục thể chất (Hệ CĐ)

C65

T

15,0

17,0

Năm 2011:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

Giáo dục thể chất
(Hệ ĐH)

101

T

19,5

Giáo dục thể chất
(Hệ CĐ)

C65

T

15,0

17,0

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM

639, Nguyễn Trãi, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38556300

Leave a Reply