Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) năm 2009-2011:

dai-hoc-su-pham-dh-thai-nguyen

Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Năm 2009:

Trường ĐH Sư phạm

DTS

 

 

 

 

- SP Toán

108

A

17,0

- SP Vật lý

109

A

16,0

- SP Tin

110

A

14,0

20

14,0

- SP Hóa

201

A

16,0

- SP Sinh

301

B

17,0

- SP Giáo dục công dân

501

C

16,0

- SP Ngữ văn

601

C

19,0

- SP Lịch sử

602

C

18,5

- SP Địa lý

603

C

20,0

- SP Tâm lý giáo dục

604

B

14,0

58

14,0

- SP Giáo dục tiểu học

901

D1

15,0

- SP Thể dục – thể thao

902

T

22,0

- SP Giáo dục mầm non

903

M

15,0

- SP Giáo dục thể chất -
giáo dục quốc phòng

904

T

22,0

- SP Giáo dục công nghệ

905

A

13,0

58

13,0

- SP Toán – tin

800

A

14,5

- SP Toán – lý

801

A

15,5

- SP Sinh – hóa

802

B

17,0

- SP Văn – địa

803

C

19,5

- SP Văn – sử

804

C

17,5

Năm 2010: 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SƯ PHẠM

 

155

Các ngành đào tạo đại học:

 

- SP Toán

A

14,5

- SP Vật lí

A

13,5

- SP Tin học

A

13

13

44

- SP Hoá học

A

15

- SP Sinh học

B

15

- Giáo dục Chính trị

C

14

14

21

- SP Ngữ Văn

C

18

- SP Lịch sử

C

19

- SP Địa lí

C

20

- SP Tâm lí Giáo dục

C

14

14

37

- Giáo dục tiểu học

D1

14,5

- SP Thể dục Thể thao

T

19,5

- Giáo dục Mầm non

M

15,5

- SP TDTT – Quốc phòng

T

15

- Giáo dục công nghệ

A

13

13

53

Các ngành đào tạo giáo viên THCS trình độ Đại học Sư phạm:

 

- SP Toán – Tin

A

13

13

53

- SP Toán – Lí

A

14

- SP Sinh – Hoá

B

14,5

- SP Văn – Địa

C

15

- SP Văn – Sử

C

18

Năm 2011: 

Ngành học


ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu
NV2

Điểm xét
NV2

- SP Toán học

108

A

14

- SP Vật lí

109

A

13

- SP Tin học

110

A

13

20

13

- SP Hoá học

201

A

13

- SP Sinh học

301

B

14

- SP Giáo dục Chính trị

501

C/D1

14/13

20

14/13

- SP Ngữ Văn

601

C

16,5

- SP Lịch sử

602

C

14

- SP Địa lí

603

C

15

- SP Tâm lí Giáo dục

604

C/D1

14/13

47

14/13

- SP Giáo dục Tiểu học

901

D1

16

- SP Thể dục Thể thao

902

T

18

- SP Mầm non

903

M

17

- SP TDTT – Quốc phòng

904

T

17

- SP Âm nhạc

905

N

25

- SP Mĩ thuật

906

H

14

- SP Toán – Tin

800

A

13

9

13

- SP Toán – Lý

801

A

13

- SP Sinh – Hoá

802

B

15,5

- SP Văn – Địa

803

C

17,5

- SP Văn – Sử

804

C

14

Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: 20 Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: +84 280 3851013 – Fax +84 280 3857867

Leave a Reply