Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy hệ ngoài ngành (cơ sở phía Nam) năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy hệ ngoài ngành (cơ sở phía Nam) năm 2012

Thi ĐH-CĐ năm 2012

Thi ĐH-CĐ năm 2012

Mã trường: PCS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 toàn trường 15 Hệ quân sự
2 toàn trường 13 Hệ dân sự

Leave a Reply