Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan lục quân 2) năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan lục quân 2) năm 2009-2011:

dai-hoc-nguyen-hue

Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

Năm 2009:

Trường Sĩ quan Lục quân II

A

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 5

16.0

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 7

16.0

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 9

15.0

- Điểm chuẩn cho các đơn vị khác

16.0

Năm 2010:

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 5

A

14,5

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 7

A

15,0

- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 9

A

14,0

- Điểm chuẩn cho các đơn vị khác

A

15,5

Năm 2011:

 Trường Sỹ Quan Lục Quân II

A

 

+Quân khu 5

15,5

+Quân khu 7

15,0

+Quân khu 9

14,0

+Đơn vị khác

14,5

Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

Xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện thoại: 069681107; 0613529100

Leave a Reply