Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2009-2011:

dai-hoc-ngan-hang-tp-hcm

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Hệ Đại học
Tài chính – Ngân hàng

401

A

21,5

20,0

Quản trị kinh doanh

402

A

20,0

17,5

Kế toán – kiểm toán

403

A

21,0

18,0

Hệ thống thông tin kinh tế

405

A

18,0

17,0

Tiếng Anh thương mại

751

D1

19,0

20,0

Hệ Cao đẳng
Tài chính ngân hàng

C65

A

17,0

12,0

Năm 2010:

 Ngành

Điểm chuẩn  NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm xét tuyển
NV2

Hệ Đại học
- Tài chính – Ngân hàng

20

- Kế toán – kiểm toán

18,5

- Quản trị kinh doanh

18

20

≥ 19

- Hệ thống thông tin kinh tế

17

80

≥ 18

- Tiếng Anh thương mại

18

Hệ Cao đẳng

 

- Tài chính ngân hàng

13

190

≥ 15

 Năm 2011:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Đại học
- Tài chính ngân hàng

401

A

18,5

- Quản trị kinh doanh

402

A

17

- Kế toán

403

A

18

- Hệ thống thông tin kinh tế

405

A

17

- Ngôn ngữ Anh

751

D1

19

Cao đẳng

 

- Tài chính ngân hàng

C65

A

13

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

36 Tôn Thất Đạm- Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1- TP.HCM.
ĐT: 08.38291901; 38212430
Fax: 08.38212584

Leave a Reply