Điểm chuẩn Đại học Mở TP. HCM 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org - Đại học Mở TP. HCM mã trường MBS chính thức công bố điểm chuẩn năm 2013

Mời độc giả xem thông tin ở dưới đây

dh-mo-tp-hcm

Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510102 CNKT công trình XD A,A1 14.5
2 D420201 Công nghệ sinh học A,A1,B 17.5
3 D380107 Luật kinh tế A,A1,C,D1 18.5
4 D310301 Xã hội học A,A1,C,D1 14.5
5 D760101 Công tác Xã hội A,A1,C,D1 14.5
6 D220214 Đông Nam Á học A,A1,C,D1,D4 17.5
7 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 18
8 D310101 Kinh tế A,A1,D1 17.5
9 D340201 Tài chính  Ngân hàng A,A1,D1 16.5
10 D340301 Kế toán A,A1,D1 17.5
11 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A,A1,D1 14.5
12 D480101 Khoa học máy tính A,A1,D1 14.5
13 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 26  Ngoại ngữ hệ số 2
14 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,D4 20  Ngoại ngữ hệ số 2
15 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1,D4 23.5  Ngoại ngữ hệ số 2
16 D220209 Ngôn ngữ Nhật D6 21  Ngoại ngữ hệ số 2

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Leave a Reply