Điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM năm 2009-2011:

dai-hoc-luat-hcm

Đại học Luật TP.HCM

Năm 2009:

Điểm chuẩn nguyện vọng 1

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn NV1- 2009

Số lượng tuyển

- Luật Dân sự

- Luật Hình sự

- Luật Hành chính

- Luật Quốc tế
- Quản trị – Luật

A

16,5

17,0

250

C

16,5

18,0

592

D1

15,0

15,5

360

D3

15,0

15,5

23

- Luật Thương mại

A

19,5

19,0

88

C

18,5

21,0

106

D1

17,0

18,0

103

D3

17,0

17,5

24

Xét tuyển 250 chỉ tiêu nguyện vọng 2

Nguyện vọng 2 – 2009

Khối thi

Điểm xét NV2

Chỉ tiêu xét NV2

A

19,0

100

D1, D3

16,5

100

- Chỉ xét cho các ngành luật dân sự, ngành luật hình sự, ngành luật hành chính và ngành luật quốc tế: xét 200 chỉ tiêu.

- Riêng ngành quản trị – luật (không tính 200 chỉ tiêu của bốn ngành trên): xét 50 chỉ tiêu.

Năm 2010:

Đối với ngành luật.

 - Điểm chuẩn xét tuyển vào chuyên ngành Luật Thương mại theo nguyện vọng 1 dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 – học sinh phổ thông (không có môn nào bị điểm không) như sau:

Stt

Khối thi

Nguyện vọng 1

Số lượng tuyển

1.

A

20,5

70

2.

C

21,5

110

3.

D1

18,5

154

4.

D3

19,5

30

       - Điểm chuẩn xét tuyển theo nguyện vọng 1 của các chuyên ngành: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 – học sinh phổ thông(không có môn nào bị điểm không) như sau:

Stt

Khối thi

Nguyện vọng 1

Số lượng tuyển

1.

A

15,0

329

2.

C

17,5

597

3.

D1

15,0

375

4.

D3

15,0

30

* Đối với ngành Quản trị – luật: điểm chuẩn xét tuyển theo nguyện vọng 1 dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 – học sinh phổ thông (không có môn nào bị điểm không) như sau:

Stt

Khối thi

Nguyện vọng 1

Số lượng tuyển

1.

A

15,0

60

2.

D1

14,5

113

3.

D3

14,5

10

Năm 2011:

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Các chuyên ngành:
- Luật Thương mại,
- Luật dân sự,
- Luật Quốc tế

A

15,5

C

17,5

D1

16,0

D3

15,5

Các chuyên ngành:

- Luật Hình sự
- Luật Hành chính

A

15,0

C

17,0

D1

15,5

D3

15,5

Thí sinh có nguyện vọng 1 vào chuyên ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự và Luật Quốc tế có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành này nhưng đạt điểm xét tuyển vào ngành luật sẽ được xét tuyển vào các chuyên ngành Luật Hình sự và Luật Hành chính. Cụ thể: đối với Khối A: đạt 15,0 điểm, đối với Khối C: đạt 17,0 điểm và đối với Khối D1: đạt 15,5.

Khối thi

Điểm chuẩn NV1


Ngành Quản trị kinh doanh

A

15,0

D1

16,0

D3

15,5


Ngành Quản trị – Luật

A

15,0

D1

15,5

D3

15,5

Trường Đại học Luật TP.HCM

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3940.0989 – Ext 112 – Fax : 08.3826.5291.
Website: http://www.hcmulaw.edu.vn – hoặc http://daotao.hcmulaw.edu.vn

Leave a Reply