Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2012

Diemchuan.org – Đại học Luật vừa công bố điểm chuẩn năm 2012.

Đại học Luật Hà Nội

Đại học Luật Hà Nội

Điểm chuẩn của trường cụ thể như sau:

Mã trường: LPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn khối A 18
2 Toàn khối C 21.5
3 Toàn khối D 20

Leave a Reply