Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org - Đại học Luật Hà Nội mã trường LPH chính thức đưa ra điểm chuẩn vào trường năm 2013. Theo xu hướng chung, điểm chuẩn của Đại học Luật Hà Nội cũng tăng đáng kể.

dh-luat-ha-noi

Mã trường: LPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Điểm vào trường A 22.5 Điếm chuẩn dự kiến
2 Điểm vào trường C 22.5 Điếm chuẩn dự kiến
3 Điểm vào trường D1 20 Điếm chuẩn dự kiến

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Diemchuan.org

Leave a Reply