Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2009-2011:

dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Chỉ tiêu ngoài ngân sách

Hệ Đại học
- Kỹ thuật y học

301

B

 

+ Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa

23,0

19,0

25

+ Kỹ thuật hình ảnh y học (không tuyển nữ)

22,0

18,0

25

+ Kỹ thuật vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng

20,5

17,0

25

- Điều dưỡng

302

B

 

+ Điều dưỡng đa khoa

21,0

18,0

25

Hệ Cao đẳng
- Kỹ thuật y học

 

+ Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa

C65

B

18

15,5

30

+ Kỹ thuật hình ảnh y học (không tuyển nữ)

C66

B

17

15,0

30

+ Kỹ thuật vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng

C67

B

17

14,0

10

+ Kỹ thuật kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

C68

B

17

14,0

+ Kỹ thuật dinh dưỡng tiết chế

C69

B

16

14,0

+ Kỹ thuật xét nghiệm y học dự phòng

C70

B

16

14,0

- Điều dưỡng

 

+ Điều dưỡng đa khoa

C71

B

17

15,0

100

+ Điều dưỡng nha khoa

C72

B

17

14,0

10

+ Điều dưỡng gây mê hồi sức

C73

B

16

14,0

10

- Hộ sinh (không tuyển nam)

C74

B

17

14,0

10

Năm 2010:

* Hệ ĐH:

Ngành

Mã ngành

Điểm có NSNN

Điểm không có NSNN

Xét nghiệm Đa khoa

301

18,5

17,0

Kỹ thuật Hình ảnh

302

17,5

16,0

VLTL/PHCN

303

16,0

15,5

Điều dưỡng Đa khoa

310

17,5

16,0

 * Hệ CĐ:

Ngành

Mã ngành

Điểm có NSNN

Điểm không có NSNN

CĐ Xét nghiệm Đa khoa

C65

14,0

13,0

CĐ Kỹ thuật Hình ảnh

C66

13,5

12,0

CĐ VLTL/PHCN

C67

12,0

CĐ Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

C68

12,0

CĐ Điều dưỡng Đa khoa

C71

13,5

12,0

CĐ Điều dưỡng Nha khoa

C72

13,5

12,0

CĐ Điều dưỡng Gây mê

C73

13,5

11,0

CĐ Hộ sinh

C74

13,5

11,0

Năm 2011:

Ngành học

Điểm chuẩn
(có ngân sách nhà nước)

Điểm chuẩn(Đào tạo theo nhu cầu xã hội)

 + Hệ ĐH

 

 

 

- Kỹ thuật Xét nghiệm y học

20

17,5

 

- Kỹ thuật Hình ảnh y học

19

17

(Không tuyển nữ)

- Điều dưỡng

18,5

15

 

- Kỹ thuật VLTL/PHCN

17,5

16,5

 

 + Hệ CĐ

14.0

13

 

- CĐ Xét nghiệm Đa khoa

13.5

12,5

 

- CĐ Điều dưỡng Đa khoa

13.5

12,5

 

- CĐ Điều dưỡng Nha khoa

13.5

12

 

-CĐ Kỹ thuật Hình ảnh

13.5

11,5

 

- CĐ Điều dưỡng Gây mê

13.5

 

 

- CĐ Hộ sinh

13,5

 

(Không tuyển nam)

- CĐ VLTL/PHCN

12,5

11,5

 

- CĐ Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

12

 

 

Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Hải Dương

Địa chỉ: Giữa số 1002 và 1004, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tel: (0320) 3 861 121 – Fax: (0320) 3861 249
Website: www.ktkt- haiduong.edu.vn 

Leave a Reply