Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân Dân năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân Dân năm 2012

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân Dân

Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân Dân

Mã trường: HCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 18.5 Thí sinh Nữ
2 Toàn trường A 18.5 Thí sinh Nam
3 Toàn trường A 14 Thí sinh Nữ
4 Toàn trường A 15.5 Thí sinh Nam

Leave a Reply