Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2009-2011:

dh-kinh-te-tp-hcm

Đại học Kinh tế TP.HCM

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Điểm chung cho các ngành

A

18,5

19,5

Năm 2010:

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2009

Điểm chuẩn 2010

Điểm chung cho các ngành

A

19,5

19

Năm 2011:

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn
2009

Điểm chuẩn
2010

Điểm chuẩn 2011

Điểm chung cho các ngành

A

19,5

19

19

Leave a Reply