Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐH Huế năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐH Huế năm 2009-2011:

Năm 2009:

Ngành

Mã ngành

 

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Trường ĐH Kinh tế (DHK)

 

Kinh tế

401

A

14,0

14,0

D

14,0

14,0

Quản trị kinh doanh

402

A

17,0

15,5

D

16,0

15,5

Kinh tế chính trị

403

A

13,0

13,0

D

13,0

13,0

Kế toán

404

A

18,0

17,5

D

17,0

16,0

Tài chính ngân hàng

405

A

21,0

19,0

D

18,0

Hệ thống thông tin kinh tế

406

A

14,5

13,0

D

13,0

Năm 2010:

Các ngành đào tạo Mã ngành Khối  Điểm chuẩn Điểm chuẩn NV2
- Kinh tế (có các chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kế hoạch – Đầu tư, Kinh doanh nông nghiệp) 401 A,D1,2,3,4 13,5
- Quản trị kinh doanh (có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh thương mại, Marketing) 402 A,D1,2,3,4 A: 16,5, D: 15,5
- Kinh tế chính trị 403 A,D1,2,3,4 13,0 15,0
- Kế toán (có các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán – Kiểm toán) 404 A,D1,2,3,4 A: 18,0, D: 17,0
- Tài chính – Ngân hàng 405 A,D1,2,3,4 A: 20, D: 19
- Hệ thống thông tin kinh tế (có các chuyên ngành: Thống kê kinh doanh, Tin học kinh tế) 406 A,D1,2,3,4 13,0 16,0
- Liên kết với ĐH Phú Yên
Kinh tế 411 A,D1,2,3,4 13,5
Quản trị kinh doanh 421 A,D1,2,3,4 A: 16,5,D1,2,3,4: 15,5
Kế toán 441 A,D1,2,3,4 A: 18,D1,2,3,4: 17
Tài chính ngân hàng 451, 452 A,D1,2,3,4 A: 20,D1,2,3,4: 19

Năm 2011:

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm trúng tuyển

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (Ký hiệu là DHK)

 

401

Kinh tế

A

13

401

Kinh tế

D1,2,3,4

13

402

Quản trị kinh doanh

A

15

402

Quản trị kinh doanh

D1,2,3,4

15

403

Kinh tế chính trị

A

13

403

Kinh tế chính trị

D1,2,3,4

13

404

Kế toán

A

16

404

Kế toán

D1,2,3,4

16

405

Tài chính – ngân hàng

A

17

405

Tài chính – ngân hàng

D1,2,3,4

17

406

Hệ thống thông tin kinh tế

A

13

406

Hệ thống thông tin kinh tế

D1,2,3,4

13

Trường Đại học Kinh tế – ĐH Huế

Địa chỉ: 100 Phùng Hưng – Thành phố Huế
Điện thoại: 054.3529139 hoặc 054.3883951 hoặc 0905899699
Website: www.hce..edu.vn

Leave a Reply