Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2012

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Mã trường: KTA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn khối A 15
2 Toàn khối H 17.5
3 Toàn khối V 22.5

Leave a Reply