Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org – Trường Đại học Khoa học tự nhiên ĐH QG tp HCM mã trường QST đã công bố điểm chuẩn năm 2013

Ngành lấy điểm cao nhất là Hóa học 23 điểm

dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-tp-hcm

Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520402 Kỹ thuật hạt nhân A 22.5 (Dự kiến)
2 D440112 Hóa học A 21 (Dự kiến)
3 D440201 Địa chất A 17.5 (Dự kiến)
4 D440301 Khoa học môi trường A 19.5 (Dự kiến)
5 D430112 Khoa học vật liệu A 17 (Dự kiến)
6 D440228 Hải dương học A 16 (Dự kiến)
7 D420201 Công nghệ sinh học A 22 (Dự kiến)
8 D460101 Toán học A, A1 18.5 (Dự kiến)
9 D440102 Vật lý A, A1 17 (Dự kiến)
10 D520207 Kỹ thuật điện tử truyền thông A, A1 19.5 (Dự kiến)
11 D480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin A, A1 20.5 (Dự kiến)
12 D510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường A, B 20 (Dự kiến)
13 D440112 Hóa học B 23 (Dự kiến)
14 D440201 Địa chất B 20.5 (Dự kiến)
15 D440301 Khoa học môi trường B 20 (Dự kiến)
16 D430112 Khoa học vật liệu B 20.5 (Dự kiến)
17 D440228 Hải dương học B 17.5 (Dự kiến)
18 D420101 Sinh học B 17.5 (Dự kiến)
19 D420201 Công nghệ sinh học B 22.5 (Dự kiến)

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Diemchuan.org

Leave a Reply