Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2012

Đại học Hà Nội

Đại học Hà Nội

Mã trường: NHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A 16.5
2 D340101 Quản trị kinh doanh A 18
3 D340301 Kế toán A 19
4 D340201 Tài chính – Ngân hàng A 18
5 D480201 Công nghệ thông tin D1 25
6 D340101 Quản trị kinh doanh D1 28
7 D340301 Kế toán D1 29
8 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 26
9 D220212 Quốc tế học D1 22
10 D340103 Quản tri dịch vụ du lịch và lữ hành D1 26
11 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 27
12 D220202 Ngôn ngữ Nga D1 21.5
13 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1 25
14 D220204 Ngôn ngữ Trung D1 26.5
15 D220205 Ngôn ngữ Đức D1 20
16 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1 28.5
17 D220210 Ngôn ngữ Hàn D1 27
18 D220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D1 22.5
19 D220208 Ngôn ngữ Ý D1 23
20 D220207 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha D1 20
21 D220202 Ngôn ngữ Nga D2 21.5
22 D220203 Ngôn ngữ Pháp D3 25
23 D220208 Ngôn ngữ Ý D3 22.5
24 D220204 Ngôn ngữ Trung D4 25
25 D220205 Ngôn ngữ Đức D5 20
26 D220209 Ngôn ngữ Nhật D6 25

Leave a Reply