Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2009-2011:

Đại học Dược Hà Nội

Đại học Dược Hà Nội

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Dược

300

A

24,0

25,0

 Năm 2010:

Đại học Dược HN: Điểm trúng tuyển chính thức năm 2010: 23,5 điểm

Năm 2011:

                            Khu vực

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Cộng

HSPT

Điểm trúng tuyển

24.0

23.5

23.0

22.5

Số người đạt ĐTT

39

139

263

70

511

UT2

Điểm trúng tuyển

23.0

22.5

22.0

21.5

Số người đạt ĐTT

 

4

25

3

32

UT1

Điểm trúng tuyển

22.0

21.5

21.0

20.5

Số người đạt ĐTT

1

5

3

5

14

      Tổng số người đạt ĐTT

40

148

291

78

557

Leave a Reply