Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2012

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Mã trường: YDD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720501 Điều dưỡng 16.5 Hệ Đại học
2 C720501 Điều dưỡng 11 Hệ Cao đẳng
3 C720502 Hộ sinh 11 Hệ Cao đẳng

Leave a Reply