Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2009-2011:

dai-hoc-dieu-duong-nam-dinh

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Hệ Đại học
Điều dưỡng (học 4 năm)

305

B

20,0

18,0

Hệ Cao đẳng
Điều dưỡng (học 3 năm)

C65

B

14,5

13,0

Năm 2010:

Ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn NV1

Xét tuyển NV2

Điểm sàn

Chỉ tiêu

- Đào tạo trình độ ĐH

305

B

16,0

16,5

50

- Đào tạo trình độ CĐ

C65

B

13,5

13,5

20

Năm 2011:

- Điểm trúng tuyển ĐH chính qui, NV1, đối tượng THPT thuộc KV3: 16,0 điểm;

- Điểm trúng tuyển CĐ chính qui, NV1, đối tượng THPT thuộc KV3: 11,0 điểm;

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

257 Hàn Thuyên – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định; ĐT: 0350.3643495
Website: www.ndun.edu.vn

Leave a Reply