Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng – Đại học Bách Khoa 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org – Trường Đại học Đà Nẵng – Đại học Bách Khoa, mã trường DDK đã công bố điểm chuẩn năm 2013. Năm 2013, tỉ lệ thí sinh đăng kí vào các khối ngành kĩ thuật tăng cao, chính vì thế, điểm chuẩn của trường cũng tăng lên đáng kể. Điểm chuẩn của tất cả các ngành trong Đại học Đà Nẵng – Đại học Bách Khoa đều tăng lên ít nhất là 3 điểm, có những ngành tăng lên 5,5 điểm.

dai-hoc-bach-khoa-dh-da-nang

Mã trường: DDK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Điểm vào trường 19.5 điểm chuẩn dự kiến
2 D420201 Công nghệ sinh học A 21 điểm chuẩn dự kiến
3 D480201 Công nghệ thông tin A 21.5 điểm chuẩn dự kiến
4 D510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A 0 điểm chuẩn dự kiến
5 D510202 Công nghệ chế tạo máy A 17.5 điểm chuẩn dự kiến
6 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 19 điểm chuẩn dự kiến
7 D520114 Kỹ thuật cơ – điện tử A 22 điểm chuẩn dự kiến
8 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 21 điểm chuẩn dự kiến
9 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A 19 điểm chuẩn dự kiến
10 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 20 điểm chuẩn dự kiến
11 D520604 Kỹ thuật dầu khí A 22.5 điểm chuẩn dự kiến
12 D540101 Công nghệ thực phẩm A 21.5 điểm chuẩn dự kiến
13 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A 20.5 điểm chuẩn dự kiến
14 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, (Gồm các chuyên ngành: Đường & Giao thông đô thị; Xây dựng cầu đường bộ) A 19 điểm chuẩn dự kiến
15 D580208 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) A 21 điểm chuẩn dự kiến
16 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A 19.5 điểm chuẩn dự kiến
17 D580102 Kiến trúc V 26.5 điểm chuẩn dự kiến

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Diemchuan.org

Leave a Reply