Điểm chuẩn Đại học công nghiệp TP HCM 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org – Trường Đại học Công nghiệp tp HCM mã trường HUI chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường dẫn đầu với điểm chuẩn vào ngành là 18 điểm.

dh-cong-nghiep-tp-hcm

Mã trường: HUI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 16 Điểm chuẩn dự kiến
2 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A,A1 15 Điểm chuẩn dự kiến
3 D510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A,A1 14 Điểm chuẩn dự kiến
4 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1 15 Điểm chuẩn dự kiến
5 D480101 Khoa học máy tính A,A1 15 Điểm chuẩn dự kiến
6 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A,A1 16 Điểm chuẩn dự kiến
7 D540204 Công nghệ may A,A1 15 Điểm chuẩn dự kiến
8 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A,A1 14 Điểm chuẩn dự kiến
9 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 14.5 Điểm chuẩn dự kiến
10 D340301 Kế toán A,A1,D1 14.5 Điểm chuẩn dự kiến
11 D340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1,D1 15.5 Điểm chuẩn dự kiến
12 D340122 Thương mại điện tử A,A1,D1 14 Điểm chuẩn dự kiến
13 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A,B 17.5 Điểm chuẩn dự kiến
14 D540101 Công nghệ thực phẩm A,B 17 Điểm chuẩn dự kiến
15 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,B 18 Điểm chuẩn dự kiến
16 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 16.5 Điểm chuẩn dự kiến

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Diemchuan.org

Leave a Reply