Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2012

Đại học Cảnh sát Nhân dân

Đại học Cảnh sát Nhân dân

Mã trường: CSS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 21 Thí sinh Nam
2 Toàn trường A 22 Thí sinh Nữ
3 Toàn trường C 18 Thí sinh Nam
4 Toàn trường C 20 Thí sinh Nữ
5 Toàn trường D1 20.5 Thí sinh Nam
6 Toàn trường D1 24.5 Thí sinh Nữ

Leave a Reply