Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2012

Sáng 9-8, Trường ĐH Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm sàn, chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào 29 ngành đào tạo của trường. Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm, cụ thể như sau:

Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ

TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

Khối

Điểm chuẩn NV1

Bậc ĐH

Giáo dục Tiểu học

A

14.5

Giáo dục Tiểu học

D1

15.0

Giáo dục công  dân

C

14.5

Giáo dục thể chất

T

21.0

Sư phạm Toán học  (SP Toán học và SP Toán – Tin học)

A

14.0

Sư phạm Vật lý (SP Vật lý, SP Vật lý – Tin học, SP Vật lý – Công nghệ)

A

13.0

Sư phạm Hóa học

A

16.5

Sư phạm Hóa học

B

17.5

Sư phạm Sinh học (SP Sinh học, SP Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp)

B

14,0

Sư phạm Ngữ văn

C

17.5

Sư phạm Lịch sử

C

17.0

Sư phạm Địa lý

C

17.0

Sư phạm Tiếng Anh

D1

17.5

Sư phạm Tiếng Pháp

D1

13.5

Sư phạm Tiếng Pháp

D3

13.5

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)

C

17.5

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)

D1

16.5

Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh,  Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh)

D1

18.0

Ngôn ngữ Pháp

D1

13.5

Ngôn ngữ Pháp

D3

13.5

Văn học

C

16.5

Kinh tế

A

16.0

Kinh tế

D1

16.5

Thông tin học

D1

13.5

Quản trị kinh doanh

A

15.5

Quản trị kinh doanh

D1

16.0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A

17.5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D1

18.0

Marketing

A

17.0

Marketing

D1

17.5

Kinh doanh quốc tế

A

18.5

Kinh doanh quốc tế

D1

19.0

Kinh doanh thương mại

A

17,0

Kinh doanh thương mại

D1

17,5

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp)

A

17.5

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp)

D1

18.0

Kế toán

A

17,5

Kế toán

D1

18,0

Kiểm toán

A

16,0

Kiểm toán

D1

16,5

Luật (Luật hành chính, Luật tư pháp, Luật thương mại)

A

17.0

Luật (Luật hành chính, Luật tư pháp, Luật thương mại)

C

18.5

Sinh học (Sinh học, Vi sinh vật học)

B

14.5

Công nghệ sinh học

A

17.0

Công nghệ sinh học

B

18.0

Hóa học (Hóa học, Hóa dược)

A

18.0

Hóa học (Hóa học, Hóa dược)

B

19.0

Khoa học môi trường

A

13.0

Khoa học môi trường

B

14.0

Khoa học đất

B

14.0

Toán ứng dụng

A

13.0

Khoa học máy tính

A

13.0

Truyền thông và mạng máy tính

A

13.0

Kỹ thuật phần mềm

A

13.0

Hệ thống thông tin

A

13.0

Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

A

13.5

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A

13.5

Quản lý công nghiệp

A

13.0

Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông)

A

13.0

Kỹ thuật cơ – điện tử

A

13.0

Kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện)

A

14.0

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A

13.0

Kỹ thuật máy tính

A

13.0

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A

13.0

Kỹ thuật môi trường

A

14.0

Công nghệ thực phẩm

A

16.0

Công nghệ chế biến thủy sản

A

14.0

Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường)

A

15.0

Chăn nuôi  (Chăn nuôi – Thú y và Công nghệ giống vật nuôi)

B

14,0

Nông học

B

14.5

Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng, Công nghệ giống cây trồng và Nông nghiệp sạch)

B

14.0

Bảo vệ thực vật

B

16.5

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

B

14.0

Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản)

A

13.5

Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản)

D1

14.0

Phát triển nông thôn

A

13.0

Phát triển nông thôn

B

14.0

Lâm sinh

B

14.0

Nuôi trồng thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Nuôi và bảo tồn sinh vật biển)

B

14.0

Bệnh học thủy sản

B

14.0

Quản lý nguồn lợi thủy sản

A

13.0

Quản lý nguồn lợi thủy sản

B

14.0

Thú y (Thú y và Dược thú y)

B

14.0

Quản lý tài nguyên và môi trường

A

16.0

Quản lý tài nguyên và môi trường

B

17.0

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên và  môi trường)

A

13.0

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên và  môi trường)

D1

13.5

Quản lý đất đai

A

14.0

Đào tạo tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang

Ngôn ngữ Anh

D1

13.5

Quản trị kinh doanh

A

13.0

Quản trị kinh doanh

D1

13.5

Luật (Luật hành chính)

A

14.5

Luật (Luật hành chính)

C

16.0

Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

A

13,0

Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

A

13,0

Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp)

B

14.0

Phát triển nông thôn (Khuyến nông)

A

13,0

Phát triển nông thôn (Khuyến nông)

B

14.0

Bậc CĐ 

Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện)

A

10.0

Trường thông báo xét tuyển 1.471 chỉ tiêu NV2 vào 29 ngành đào tạo. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 có thể nộp hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học (bản chính có dấu đỏ, không chấp nhận bản sao); phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại (nếu có); lệ phí 15.000 đồng. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện từ ngày 25-8-2012 đến hết ngày 5-9-2012 (căn cứ vào dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi bằng đường bưu điện).

Địa chỉ nộp hồ sơ hoặc gửi thư: Phòng đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, khu 2, đường 3-2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trường sẽ cập nhật liên tục thông tin về hồ sơ NV2 trên website www.ctu.edu.vn. Thí sinh có quyền rút hồ sơ (không trả lại lệ phí) để chuyển sang đăng ký ngành khác (mỗi lần nộp lại hồ sơ phải đóng lệ phí như nộp hồ sơ mới). Khi nộp hồ sơ lần sau phải sử dụng phiếu đăng ký có phát sẵn tại nơi nhận hồ sơ.

TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

Khối

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu NV2

Giáo dục công  dân

C

14.5

17

Sư phạm Vật lý (SP Vật lý, SP Vật lý – Tin học, SP Vật lý – Công nghệ)

A

13.0

98

Sư phạm Sinh học (SP Sinh học, SP Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp)

B

14.0

60

Sư phạm Tiếng Pháp

D1

13.5

36

Sư phạm Tiếng Pháp

D3

13.5

Ngôn ngữ Pháp

D1

13.5

16

Ngôn ngữ Pháp

D3

13.5

Thông tin học

D1

13.5

37

Khoa học đất

B

14.0

27

Toán ứng dụng

A

13.0

45

Khoa học máy tính

A

13.0

78

Truyền thông và mạng máy tính

A

13.0

13

Hệ thống thông tin

A

13.0

74

Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông)

A

13.0

139

Kỹ thuật cơ – điện tử

A

13.0

16

Kỹ thuật máy tính

A

13.0

82

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A

13.0

71

Chăn nuôi  (Chăn nuôi – Thú y và Công nghệ giống vật nuôi)

B

14.0

141

Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng và Nông nghiệp sạch)

B

14.0

76

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

B

14.0

19

Phát triển nông thôn

A

13.0

17

Phát triển nông thôn

B

14.0

Lâm sinh

B

14.0

72

Bệnh học thủy sản

B

14.0

31

Thú y (Thú y và Dược thú y)

B

14.0

29

Đào tạo tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang

Ngôn ngữ Anh

D1

13.5

59

Quản trị kinh doanh

A

13.0

42

Quản trị kinh doanh

D1

13.5

Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

A

13.0

89

Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

A

13.0

42

Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp)

B

14.0

79

Phát triển nông thôn (Khuyến nông)

A

13.0

94

Phát triển nông thôn (Khuyến nông)

B

14.0

Bậc CĐ

Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện)

A

10.0

142

Leave a Reply