Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân năm 2012

Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân năm 2012

Đại học An ninh Nhân dân

Đại học An ninh Nhân dân

Mã trường: ANS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 18 Thí sinh Nữ
2 Toàn trường A 21.5 Thí sinh Nam
3 Toàn trường C 18.5 Thí sinh Nữ
4 Toàn trường C 22.5 Thí sinh Nam
5 Toàn trường D1 19 Thí sinh Nữ phía Bắc
6 Toàn trường D1 21.5 Thí sinh Nữ phía Nam

Leave a Reply