Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Huế năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Huế năm 2009-2011

cd y te hue

Cao đẳng Y tế Huế

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Điều dưỡng đa khoa

01

B

24,0

11,0

Năm 2010:

Các ngành đào tạo cao đẳng  Mã ngành Khối thi Điểm chuẩn

- Điều dưỡng

01

B

 

11.5

Năm 2011:

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

01

Cao đẳng Điều dưỡng

13.0

02

Cao đẳng Hộ sinh

11.0

03

Cao đẳng KTXN Y học

13.5

04

Cao đẳng Dược

11.5

Trường Cao đẳng Y tế Huế

01 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế
ĐT: (054) 3820042
Website: www.cdythue.edu.vn

Leave a Reply