Điểm chuẩn Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang năm 2009-2011:

cd van hoa nghe thuat va du lich nha trang

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

Năm 2009:

Các ngành
đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

điểm thi + điểm ưu tiên

Điểm năng khiếu

Điểm cho thí sinh Khánh Hòa(*)

SP Âm nhạc

01

N

10,0

6,0

10,0

SP Mỹ thuật

02

H

13,0

10,5

12,0

Việt Nam học

03

C, D1

12,0

5,25

C: 11; D:10

Thông tin thư viện

04

C

14,5

0

12,5

Quản lý văn hóa

05

R

12,0

4,0

12,0

Hội họa

06

H

14,0

11,5

14,0

Thanh nhạc

07

N

12,0

6,25

11,0

QTKD nhà hàng khách sạn

08

D1

12,0

5,5

10,5

Quản trị văn phòng

09

C

15,5

0

13,5

Sáng tác âm nhạc

10

N

15,0

9,0

15,0

Nhạc cụ dân tộc

11

N

11,0

8,0

11,0

Nhạc cụ tây phương

12

N

12,0

7,0

11,0

Đồ họa ứng dụng

13

H

12,5

10,5

11,5

Thư ký văn phòng

14

C

11,5

0

11,5

Phát hành

15

D1

10,5

0

10,0

Diễn viên múa

16

14,0

11,0

14,0

Diễn viên sân khấu

17

10,5

5,5

10,5

Năm 2010:

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn (=điểm thi + điểm ưu tiên)

Điểm sàn
năng khiếu

1

- Sư phạm Âm nhạc

01

N

11

7

2

- Sư phạm Mĩ thuật

02

H

11

10

3

- Việt Nam Học

03

C

11

 

4

- Việt Nam Học

03

D1

10

 

5

- Thông tin-Thư viện

04

C

11

 

6

- Quản lí văn hóa

05

R

11

5

7

- Hội họa

06

H

11

10

8

- Thanh nhạc

07

N

11

8

9

- Quản trị kinh doanh

08

D1

10

 

10

- Quản trị văn phòng

09

C

11

 

11

- Sáng tác âm nhạc

10

N

11

10

12

- Nhạc cụ dân tộc

11

N

11

10

13

- Nhạc cụ Tây phương

12

N

11

10

14

- Mĩ thuật ứng dụng

13

H

11

10

15

- Thư kí văn phòng

14

C

11

 

16

- Phát hành xuất bản phẩm

15

C

11

 

17

- Phát hành xuất bản phẩm

15

D1

10

 

18

- Biểu diễn Múa

16

S

11

10

19

- Diễn viên Sân khấu

17

S

11

10

Năm 2011:

Điểm chuẩn khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm. Mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm. 
Khối A Khối C Khối D1 Khối H Khối N Khối R Khối S
01 07 10 11 12
10 11 10 11 9.5 9.5 11 11 11 11 11
* Điểm chuẩn CĐ NV2 năm 2011:
Điểm chuẩn khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm. Mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm. 
Khối A Khối C Khối D1 Khối H Khối N Khối R Khối S
01 07 10 11 12
10 11 10 11 9.5 9.5 11 11 11 11 11

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

Số 52 Phạm Văn Đồng – Phường Vĩnh Hải – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.
ĐT: (058)3831170- Fax: 3834623
Website:www.cdk.edu.vn

Leave a Reply