Điểm chuẩn Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2009-2011

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn và xét NV2 – 2009

Khí tượng học

01

A-D1

10,0

B

11,0

Công nghệ kỹ thuật môi trường

02

A-D1

10,0

B

11,0

Kỹ thuật trắc địa

03

A-D1

10,0

B

11,0

Quản lý đất đai

04

A-D1

10,0

B

11,0

Thủy văn

05

A

10,0

Kỹ thuật cấp thoát nước

06

A

10,0

Hệ thống thông tin (GIS)

07

A-D1

10,0

Tin học ứng dụng

08

A-D1

10,0

Năm 2010: 

Ngành học

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu
NV2

Điểm xét NV2

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

- Khí tượng học

A, D

11,0

25

A:11, D:11, B:12

- Công nghệ Kĩ thuật Môi trường

A

12,0

 

- Kĩ thuật trắc địa

A

10,0

250

A:10, B:11

- Quản lí đất đai

A, D

12,5

 

- Thủy văn

A

10,0

75

A:10, B:11

- Cấp thoát nước

A

11,0

50

A:11

- Hệ thống thông tin địa lý

A, D

10,0

50

A:10, D:10

- Tin học ứng dụng

A, D

10,0

50

A:10, D:10

- Quản trị kinh doanh

A, D

12,0

 

 

Năm 2011:

Điểm trúng tuyển đối với HSPT khu vực 3:

TT

Ngành học

Khối thi

Điểm chuẩn

NV1

Điểm xét NV2

Chỉ tiêu NV2

1

Khí trượng

A

12.5

 

 

B

12.5

 

 

D1

12.5

 

 

2

Công nghệ môi trường

A

15

 

 

B

15

 

 

3

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

A

10

10

40

B

11

11

4

Quản lý đất đai

A

15

 

 

B

15

 

 

D1

15

 

 

5

Thủy văn

A

10

 

 

B

11

 

 

D1

10

 

 

6

Công nghệ KT CT xây dựng

A

10

10

30

7

Hệ thống thông tin

A

10

10

40

D1

10

10

8

Tin học ứng dụng

A

10

10

30

D1

10

10

9

Quản trị kinh doanh

A

14.5

 

 

D1

14.5

 

 

(Các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm)

Leave a Reply