Điểm chuẩn Cao đẳng Tài chính Hải Quan năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Tài chính Hải Quan năm 2009-2011

cd tai chinh hai quan

Cao đẳng Tài chính Hải Quan

Năm 2009:

Các ngành 
đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

Tài chính ngân hàng

01

A

21,5

Kế toán

02

A

17,0

Hệ thống thông tin quản lý

03

A

17,5

Quản trị kinh doanh

04

A

18,5

Kinh doanh quốc tế

05

A

19,0

Năm 2010: 

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2010

Tài chính ngân hàng

01

A

19,0

Kế toán

02

A

19,0

Hệ thống thông tin quản lý

03

A

15,5

Quản trị kinh doanh

04

A

19,0

Kinh doanh quốc tế

05

A

19,0

Năm 2011: 

Ngành học

Khối

Điểm chuẩn NV1

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Tài chính – Ngân hàng

A

21,5

- Kế toán

A

19

- Hệ thống thông tin quản lí

A

19

- Quản trị kinh doanh

A

21

- Kinh doanh thương mại

D1

19

Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan

Cơ sở 1: B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP. Hồ Chí Minh;
Cơ sở 2: 778 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT : (08) 37306946 – 37307567

Leave a Reply