Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang năm 2009-2011:

cd su pham trung uong nha trang

Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

Giáo dục Mầm non

01

M

13,5

Sư phạm Âm nhạc

02

N

24,5

Sư phạm Mỹ thuật

03

H

29,0

Sư phạm Thể dục

04

T

19,0

Giáo dục đặc biệt

05

M

10,0

Việt Nam học

06

C

12,5

D1

11,0

Đồ họa

07

H

25,5

Quản trị văn phòng

08

C

16,5

D1

12,0

Năm 2010:

Hệ cao đẳng sư phạm

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

- Giáo dục Mầm non

01

M

11

- Sư phạm Âm nhạc

02

N

21

- Sư phạm Mĩ thuật

03

H

28.5

- Sư phạm Thể dục

04

T

17

- Giáo dục Đặc biệt

05

M

10

Hệ cao đẳng ngoài sư phạm

- Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch)

06

C,D1

C: 12, D1: 11,5

- Đồ họa

07

H

25.5

- Quản trị văn phòng

08

C,D1

C: 12, D1: 11,5

Năm 2011: 

Điểm chuẩn trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2011:

- Ngành sư phạm Mầm non:       13.5 điểm

- Ngành sư phạm Âm nhạc:       20.5 điểm

- Ngành sư phạm Mỹ thuật:        23.0 điểm

- Ngành sư phạm Thể dục:         14.0 điểm

- Ngành sư phạm GDĐB:           10.5 điểm

- Ngành Việt Nam Học (Hướng dẫn viên du lịch):

+ Khối C:                      11.0 điểm

+ Khối D1:                    10.0 điểm

- Ngành Đồ hoạ: 25.5 điểm

- Ngành Quản trị văn phòng:

+ Khối C:                      11.0 điểm

+ Khối D1:                    10.0 điểm

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Đồng Đế, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà,
ĐT: (058) 3835081
Website: http://www.sptwnt.edu.vn/

Leave a Reply